Regulamin

  1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu w Rozewiu.
  2. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu (z góry) – najpóźniej godzinę od przyjazdu.
  3. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu.
  4. Doba hotelowa trwa od godz. 16.00 do godz. 10.00.
  5. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać na jego terenie maksymalnie 3 godziny najpóźniej do godziny 22.00.
  6. Od godziny 22.00 do 7.00 obowiązuje zachowanie ciszy nocnej. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę.
  7. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
  8. Przebywanie zwierząt w pokojach hotelowych jest dozwolone za dodatkową opłatą. Zwierząt nie zostawiamy samych/bez opieki w apartamentach, domkach itp.
  9. W obiekcie obowiązuje zakaz smażenia ryb.
  10. Wynajem pokoju jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.